Stanowisko Prezesa UTK: Tory przejazdowe do obiektów infrastruktury usługowej wchodzące w skład infrastruktury prywatnej trzeba udostępniać

Prezes UTK  przedstawił swoje stanowisko w zakresie zasad korzystania z torów przejazdowych wchodzących w skład infrastruktury prywatnej i jednocześnie stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej. Konieczność udostępniania torów przejazdowych W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej wchodzących w … Czytaj dalej Stanowisko Prezesa UTK: Tory przejazdowe do obiektów infrastruktury usługowej wchodzące w skład infrastruktury prywatnej trzeba udostępniać