Coraz mniej czasu dla użytkowników bocznic kolejowych na wdrożenie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Ostatnia duża nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nałożyła na użytkowników bocznic kolejowych nowe obowiązki. Ich niedopełnienie może skutkować w szczególności uznaniem bocznicy za nieczynną. Jest to bardzo istotne ryzyko dla tych przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przestój w operowaniu na bocznicy. Klasyfikacja bocznic do właściwych kategorii infrastruktury Dotychczasowi użytkownicy bocznic kolejowych muszą zdecydować, … Czytaj dalej Coraz mniej czasu dla użytkowników bocznic kolejowych na wdrożenie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym