31 października 2017

Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia szkoleń na symulatorach

Minister Infrastruktury i Rozwoju przekazał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt zmiany rozporządzenia, który ma przesunąć datę wejścia w życie obowiązku odbywania przez maszynistów szkoleń na symulatorach o jeden rok. Oznacza to dla przedsiębiorstw kolejowych dodatkowy czas na zakup urządzeń albo zabezpieczenie do nich dostępu.

Jak wcześniej informowaliśmy, od 1 stycznia 2018 r. miał wejść w życie obowiązek szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych spełniających wymogi określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Sygnalizowaliśmy wówczas, że podmioty działające na rynku kolejowym powinny jak najszybciej podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia dostępu do symulatorów.

W poniedziałek 30 października Minister Infrastruktury i Rozwoju przekazał do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia, który ma przesunąć termin wejścia w życie obowiązku szkolenia na symulatorach o rok – do dnia 1 stycznia 2019 r. Propozycja zmiany terminu realizacji obowiązku szkolenia na symulatorach stanowi reakcję na trudności w wyborze przez spółki kolejowe producentów, którzy dostarczyliby symulatory spełniające wysokie standardy określone w przepisach prawa.

O wymogach, które będą musiały spełniać symulatory pojazdów kolejowych pisaliśmy tu:

https://kolejnaprawo.pl/2017/06/28/szkolenia-na-symulatorach-nowe-wymagania-od-1-stycznia-2018-r/

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów dostępny jest tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304551/katalog/12466140#12466140

EDIT:

Omawiane rozporządzenie zostało wydane – jego treść dostępna jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2429