Regulamin bloga „Kolej na prawo” (www.kolejnaprawo.pl)

1. Zasady korzystania

(i) „Kolej na prawo” (www.kolejnaprawo.pl) (dalej: „Blog „Kolej na prawo””) jest stroną prowadzoną przez DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci spółka partnerska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 376344 (dalej: „Kancelaria DW LEGAL Duda Wasilewska”).

(ii) Teksty (dalej: „Utwory”) zamieszczane na Blogu „Kolej na prawo” opracowywane są przez prawników Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska (dalej: „Autorzy”). Utwory służą celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie mogą być traktowane jako oferta usługowa. Informacje zamieszczane na Blogu „Kolej na prawo” nie stanowią w szczególności porady prawnej. Kancelaria oraz Autorzy poszczególnych Utworów nie odpowiadają za szkody majątkowe i niemajątkowe osób trzecich spowodowane podjęciem lub zaniechaniem czynności na podstawie utworów bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej. Treść Utworów stanowi wyłącznie wyraz poglądów Autorów. Kancelaria DW LEGAL Duda Wasilewska zastrzega prawo do zmiany treści Utworów.

(iii) Utwory mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Kancelaria DW LEGAL Duda Wasilewska nie odpowiada za treści zawarte na stronach podmiotów trzecich.

2. Prawa autorskie

(i) Utwory, treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie kolejnaprawo.pl chronione są prawami autorskimi, które przysługują Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska.

(ii) Dopuszczalne jest korzystanie z Utworów na użytek osobisty.

(iii) Wykorzystanie Utworów w innym celu niż użytek osobisty nie wymaga zgody Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska z zastrzeżeniem, że każda kopia całości lub części Utworu musi być opatrzona widoczną informacją o treści: „Tekst pochodzi z Bloga Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska – „Kolej na prawo” (www.kolejnaprawo.pl)”. Na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie Utworów w Internecie Kancelaria DW LEGAL Duda Wasilewska zezwala jedynie pod warunkiem zamieszczenia łącza (link) do Utworu na Blogu „Kolej na prawo”.

(iv) Powyższa zgoda nie obejmuje utworów niebędących tekstami. Kancelaria DW LEGAL Duda Wasilewska zastrzega w szczególności wszelkie prawa autorskie do układu graficznego oraz logotypów.

3. Postanowienia końcowe

(i) Zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane na tej stronie internetowej poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu Bloga „Kolej na prawo”.

(ii) W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

(iii) W przypadku pytań, wątpliwości lub sugestii związanych z niniejszym Regulaminem lub treścią Bloga „Kolej na prawo”, prosimy o kontakt pod adresem: kolejnaprawo@dwlegal.pl