O nas

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny Piotr Duda oraz adwokat, doradca restrukturyzacyjny Anna Wasilewska-Pawłowska prowadzący blog kolejnaprawo.pl są współwłaścicielami Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska Adwokaci sp. p.


Adwokat, doradca restrukturyzacyjny Piotr Duda – Współwłaściciel Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska, Partner

Adwokat Piotr Duda od kilkunastu lat doradza spółkom z sektora kolejowego – w szczególności w zakresie prawa kolejowego, administracyjnego, negocjowania umów i ugód, ustalania odpowiedzialności za wypadki. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych (UTK, NIK, UOKiK, UZP). Posiada bogatą praktykę sądową w zakresie prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, w tym w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył ponadto w pracach Zespołu ds. stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz Rady Przewoźników.

Mecenas Piotr Duda w celu lepszego poznania aspektów technicznych zdobył licencję maszynisty kolejowego oraz odbył kurs przygotowujący do wykonywania zawodu technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Do najważniejszych projektów z zakresu prawa kolejowego prowadzonych przez Mecenasa Piotra Dudę i jego zespół w ciągu ostatnich kilku lat należy między innymi: reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym z powództwa zarządcy infrastruktury o zapłatę kwoty ponad 400 milionów zł, a następnie wynegocjowanie kompleksowej ugody sądowej kończącej spór w tym zakresie (w ramach której umorzono Klientowi ponad 130 mln zł długu); reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwoty 220 milionów zł; reprezentacja Klienta w sprawie przeciwko jednemu z Województw o zapłatę kwoty 30 milionów zł oraz wynegocjowanie ugody w tym zakresie; reprezentacja Klienta w corocznych negocjacjach umów o dostęp do infrastruktury kolejowej (każda o wartości kilkuset milionów złotych); reprezentacja przewoźnika kolejowego w 72 postępowaniach administracyjnych dotyczących zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji (pojazdy przywrócone do eksploatacji); reprezentacja Klienta w negocjacjach umów PSC z województwami; prowadzenie w 2015 roku 331 postępowań o wpis w rejestrze zastawów; reprezentacja Przewoźnika w ponad stu postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy na terenie jednego z Województw (sprawy wygrane); reprezentacja Przewoźnika jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej dotyczącej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami i w innych sprawach wypadkowych; doradztwo prawne w zakresie dostosowywania struktur największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, kilku użytkowników bocznic i zarządcy linii kolejowych do nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (dot. udostępniania obiektów infrastruktury usługowej); wielokrotne opiniowanie projektów zmian w przepisach prawa kolejowego.

Mecenas Piotr Duda uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz tytuł magistra nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Ukończył także Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych, Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego (z językiem wykładowym niemieckim) oraz roczny kurs stypendialny na Uniwersytecie w Hamburgu. Przez wiele lat pracował jako menedżer w największej wówczas kancelarii prawniczej w Polsce. Mówi biegle po angielsku i niemiecku. Naukowo zajmuje się prawem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu kolejowego. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego.


Adwokat, doradca restrukturyzacyjny Anna Wasilewska-Pawłowska – Współwłaściciel Kancelarii DW LEGAL Duda Wasilewska, Partner


Adwokat Anna Wasilewska-Pawłowska od niemal dziesięciu lat doradza spółkom z sektora kolejowego – w szczególności w zakresie prawa kolejowego, administracyjnego, negocjowania umów i ugód, ustalania odpowiedzialności za wypadki. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych (UTK, NIK, UOKiK, UZP).

Mecenas Anna Wasilewska-Pawłowska wspólnie z mecenasem Piotrem Dudą pracowała przy wszystkich najważniejszych projektach prowadzonych przez Zespół Prawa Kolejowego Kancelarii, takich jak: reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym z powództwa zarządcy infrastruktury o zapłatę kwoty ponad 400 milionów zł, a następnie wynegocjowanie kompleksowej ugody sądowej kończącej spór w tym zakresie (w ramach której umorzono Klientowi ponad 130 mln zł długu);  reprezentacja Klienta w sprawie przeciwko jednemu z Województw o zapłatę kwoty 30 milionów zł oraz wynegocjowanie ugody w tym zakresie; reprezentacja Klienta w corocznych negocjacjach umów o dostęp do infrastruktury kolejowej (każda o wartości kilkuset milionów złotych); reprezentacja przewoźnika kolejowego w 72 postępowaniach administracyjnych dotyczących zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji (pojazdy przywrócone do eksploatacji); prowadzenie w 2015 roku 331 postępowań o wpis w rejestrze zastawów; reprezentacja Przewoźnika w ponad stu postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy na terenie jednego z Województw (sprawy wygrane); reprezentacja Przewoźnika jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej dotyczącej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami i w innych sprawach wypadkowych; doradztwo prawne w zakresie dostosowywania struktur największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, kilku użytkowników bocznic i zarządcy linii kolejowych do do nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (dot. udostępniania obiektów infrastruktury usługowej).

Mecenas Anna Wasilewska-Pawłowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji UKSW. Podczas studiów odbyła kurs stypendialny na Uniwersytecie w Budapeszcie, uczyła się również przez rok w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie. Posługuje się biegle językiem angielskim.

W 2017 r. została finalistką prestiżowego konkursu dla „wschodzących gwiazd” rynku prawniczego Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra, wyróżniającego najlepszych w Polsce prawników młodego pokolenia.

Anna Wasilewska-Pawłowska uzyskała uprawnienia zawodowe samodzielnego księgowego nadane przez Krajową Izbę Księgowych.

Nominacja adw. Anny Wasilewskiej-Pawłowskiej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017