8 stycznia 2018

Zmiana treści Protokołu Ustaleń Końcowych – stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował stanowisko w sprawie zmian w dokumentacji zdarzeń kolejowych. W dokumencie tym Prezes UTK przedstawił informację o sposobie dokonywania i dokumentowania zmian w Protokole Ustaleń Końcowych.

Protokół Ustaleń Końcowych jest podstawowym dokumentem będącym wynikiem prac komisji kolejowej. Zdarzają się sytuacje, w których protokół wymaga zmian.

W opublikowanym stanowisku Prezes UTK wskazał, co należy mieć na uwadze dokonując zmiany treści Protokołu Ustaleń Końcowych.

Zdaniem Prezesa UTK nie jest istotna nazwa dokumentu zmieniającego (dopuszczalne jest stosowanie nazwy np. „aneks” jak i „protokół uzupełniający”).

Zmieniając treść Protokołu Ustaleń Końcowych należy jednak mieć na uwadze następujące kwestie:

  • Należy precyzyjne określić fragmenty dokumentu ulegające zmianie.
  • Należy podać przyczyny dokonanej zmiany.
  • W przypadku dokonywania zmian w zakresie określenia przyczyn i okoliczności zaistnienia zdarzenia należy dołożyć wszelkich starań, aby nowo sprecyzowane przyczyny zostały sformułowane prawidłowo.
  • Należy powiadomić o dokonanych zmianach wszystkie jednostki (osoby, podmioty), do których wysłano pierwotną wersję dokumentu.
  • Dokument zmieniający powinien zostać podpisy przez wszystkich członków komisji kolejowej badającej przyczyny i okoliczności zaistnienia zdarzenia, do którego odnosi się dokument.

Stanowisko Prezesa UTK dostępne jest tu: https://utk.gov.pl/download/1/41930/29122017StanowiskoPrezesaUTKAneks.pdf