Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DW LEGAL DUDA WASILEWSKA ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiamy Państwu poniższą politykę. Dokument ten ma na celu poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administratorem danych osobowych jest DW LEGAL Duda Wasilewska Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie (dalej: „DW LEGAL”) (03-910), przy Al. J. Waszyngtona 4/5, tel. 22 612 76 24, e-mail: rodo@dwlegal.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez DW LEGAL na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO oraz w przepisach polskich.

W ramach swojej działalności DW LEGAL zbiera i przetwarza dane osobowe: 1/ art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z DW LEGAL; 2/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez DW LEGAL z Klientami, w tym w celu współpracy z dostawcami DW LEGAL;  3/art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DW LEGAL, tj. w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w celach analitycznych oraz statystycznych, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową dwlegal.pl oraz kolejnaprawo.pl; 4/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DW LEGAL.

DW LEGAL zachowuje dane osobowe w poufności oraz zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez DW LEGAL odbywa się na zasadzie dobrowolności, przy czym w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych albo żądanie usunięcia danych osobowych może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem albo wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami DW LEGAL. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez DW LEGAL, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DW LEGAL jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy DW LEGAL oraz zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty przetwarzające dane w imieniu DW LEGAL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy).

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres: rodo@dwlegal.pl

POLITYKA COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci sp.p. z siedzibą przy ul. Jana Styki 29/5, 03-928 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d)    (…).
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)    (…).
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. (…).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.