4 lipca 2017

Kancelaria prowadząca blog „Kolej na prawo” podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zainicjowaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Mecenas Piotr Duda w imieniu Kancelarii prowadzącej blog „Kolej na prawo” podpisał w dniu 3 lipca 2017 roku Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zainicjowaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przystąpienie do Deklaracji stanowi wyraz szacunku dla wartości, jaką stanowi bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz sygnał, że Kancelaria w ramach swojej działalności na rzecz podmiotów rynku transportu kolejowego zamierza przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

W dniu 3 lipca 2017 r. przyłączyliśmy się do Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego służącej stałemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w całym sektorze kolejowym.

Wśród podmiotów, które podpisały Deklarację, można wymienić zwłaszcza Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, zarządców infrastruktury, przewoźników, producentów i dostawców usług na rzecz sektora kolejowego oraz jednostki naukowe i uczelnie.

Nasze doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów rynku kolejowego uczy, że w tym sektorze bezpieczeństwo jest wyjątkowo istotne jako kluczowy i niezbędny warunek dalszego rozwoju i wzrostu jego konkurencyjności w stosunku do innych środków transportu. Z tego względu każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze transportu kolejowego powinno stale podnosić standardy i poziom bezpieczeństwa.

Kancelaria podpisując Deklarację ma zamiar wspierać rozwój kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zwłaszcza poprzez propagowanie wiedzy o przepisach prawa gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa, jak również współpracę z podmiotami rynku kolejowego i właściwymi organami przy tworzeniu nowych przepisów oraz regulacji wewnętrznych podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Jest to jednym z głównych zadań prowadzonego przez Kancelarię bloga „Kolej na prawo”.