12 lipca 2017

Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej – korzyści dla przewoźników

Regulacja dotycząca udostępniania obiektów infrastruktury usługowej to nie tylko obowiązki, ale także źródło potencjalnych korzyści dla przewoźników, o czym należy pamiętać. Regulacja ta wymusza na podmiotach działających na rynku kolejowym świadczenie określonych usług na rzecz przewoźników nawet wówczas, gdy do tej pory dany podmiot tego nie zakładał. Znowelizowana ustawa o transporcie kolejowym ułatwia ponadto dostęp do obiektów nieprzeznaczonych dotąd do udostępniania.

Dostęp do obiektów na równych zasadach dla wszystkich przewoźników

Od dnia 9 grudnia bieżącego roku przedsiębiorcy działający na rynku kolejowym będą musieli rozpocząć udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej na rzecz przewoźników. Jak już sygnalizowaliśmy wcześniej, do obiektów infrastruktury usługowej Ustawa o transporcie kolejowym zalicza m.in. tory postojowe, punkty zaplecza technicznego, instalacje pomocnicze, kolejowe stacje paliw (i punkty tankowania), stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru, czy niektóre stacje rozrządowe lub manewrowe. Udostępnianie ma się odbywać na równych zasadach dla wszystkich przewoźników kolejowych zainteresowanych korzystaniem z danego obiektu.

Nowa regulacja wymusza na podmiotach działających na rynku kolejowym świadczenie określonych usług na rzecz przewoźników nawet wówczas, gdy do tej pory dany podmiot tego nie zakładał.

Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej nieprzeznaczonych do udostępniania

Znowelizowana Ustawa o transporcie kolejowym ułatwia dostęp do obiektów nieprzeznaczonych do udostępniania.

Przypominamy, że zarządzający obiektem będzie określał w statucie danego obiektu, czy obiekt tej jest przeznaczony do udostępniania przewoźnikom. Obiekt może nie zostać przeznaczony do udostępniania tylko w przypadku, gdy nie będzie używany (!). Nie oznacza to jednak, że obiekt nieprzeznaczony do udostępniania jest poza zasięgiem przewoźników. Ustawa przewiduje w takiej sytuacji możliwość zgłoszenia zainteresowania dostępem do takiego obiektu – właściciel obiektu w reakcji na takie zgłoszenie będzie musiał podać do publicznej wiadomości, że obiekt przeznaczony jest do wynajęcia lub dzierżawy, w całości bądź w części, stosownie do treści otrzymanego zgłoszenia.

Jeżeli przedsiębiorstwa kolejowe w ramach swojej działalności mają zapotrzebowanie na skorzystanie z określonego obiektu, który zgodnie ze statutem obiektu nie będzie przeznaczony do udostępniania, od 9 grudnia bieżącego roku będą mogły skorzystać z tej procedury w celu zawarcia z właścicielem takiego obiektu umowy najmu lub dzierżawy obiektu.

Regulacja ta ułatwia dostęp do infrastruktury kolejowej niezbędnej do świadczenia usług przewozowych i należy o niej pamiętać.

Więcej na temat udostępniania obiektów infrastruktury usługowej na naszym blogu „Kolej na prawo”

Przypominamy, że o obowiązku udostępniania obiektów infrastruktury kolejowej i konieczności pilnego podjęcia czynności mających na celu jego prawidłową realizację pisaliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/06/14/koniecznosc-przygotowania-przedsiebiorstw-kolejowych-do-udostepniania-obiektow-infrastruktury-uslugowej/