8 września 2017

Infrastruktura prywatna a linie i bocznice kolejowe

W dniu dzisiejszym na stronie Rynku Kolejowego ukazał się artykuł „Infrastruktura prywatna a linie i bocznice kolejowe” naszego autorstwa. W artykule tym wyjaśniamy, dlaczego infrastruktura prywatna nie jest kategorią równorzędną bocznicom i liniom kolejowym i jakie są tego konsekwencje.

Zapraszamy do lektury: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/infrastruktura-prywatna-a-linie-i-bocznice-kolejowe-83386.html

EDIT [21 września 2017 r.]:

Analogiczny pogląd do zaprezentowanego w naszym artykule zajął dziś UTK w stanowisku opublikowanym na stronie Urzędu:  https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13508,Bocznice-a-infrastruktura-prywatna.html