16 listopada 2017

Prezes UTK odpowiada na pytania dotyczące nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował stanowisko, w którym udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającą m.in. obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Jest to bardzo ważny materiał przedstawiający interpretację przepisów prawa przez regulatora rynku. Zachęcamy do jego lektury.

Gruntowne zmiany w zakresie funkcjonowania rynku kolejowego

Wielokrotnie opisywaliśmy na naszym blogu daleko idące konsekwencje nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającej m.in. obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej.

Regulator, w reakcji na liczne zapytania ze strony przedsiębiorstw kolejowych, udostępnił w dniu dzisiejszym opracowane przez UTK odpowiedzi na kilkadziesiąt najczęściej powtarzających się pytań.

Pytania te są następujące:

 1. Kto to jest zarządcą infrastruktury?
 2. Jakie główne obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej mogą być powierzone innym podmiotom?
 3. Czy podmiot, któremu zlecono na podstawie art. 5 ust. 2 znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej staje się zarządcą infrastruktury?
 4. Jakie obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej nie mogą być powierzone innym podmiotom?
 5. Co to jest kolejowa infrastruktura prywatna?
 6. Podział infrastruktury w aspekcie obowiązków jej udostępniania
 7. Podział infrastruktury w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 8. Czy bocznice kolejowe muszą być udostępniane?
 9. Na czym polega udostępnianie infrastruktury kolejowej?
 10. Czym różni się umowa o przydzielenie od umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej?
 11. Czy należy zgłosić Prezesowi UTK informacje o nadaniu statusu infrastrukturze kolejowej?
 12. Co to jest statut sieci?
 13. Kto musi sporządzić statut sieci?
 14. Czy statut sieci kolejowej należy przesyłać do Prezesa UTK?
 15. Czy zarządca prywatnej infrastruktury kolejowej ma obowiązek opracować statut sieci?
 16. Czy zarządca bocznicy kolejowej ma obowiązek opracować regulamin sieci?
 17. Czy stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej wymagają zatwierdzenia przez Prezesa UTK?
 18. Czy opłaty za manewry u użytkownika bocznicy kolejowej mogą być takie jak u PKP PLK S.A.?
 19. Czy na infrastrukturze prywatnej może być prowadzony ruch pociągów?
 20. Czy świadectwo bezpieczeństwa wydane dla użytkownika bocznicy kolejowej determinuje status zarządzanej infrastruktury (bocznicy kolejowej)?
 21. Czy nadanie bocznicy kolejowej statusu infrastruktury prywatnej umożliwia dalsze korzystanie i prowadzenie przewozów przez podmioty trzecie, które podpisały umowę o takie korzystanie z dotychczasowym użytkownikiem bocznicy kolejowej?
 22. Czy przez bocznicę prywatną mogą być realizowane przejazdy do innych prywatnych bocznic i obiektów infrastruktury usługowej?
 23. Co może zrobić przewoźnik, jeżeli nie zostaje mu udostępniony tor przejazdowy infrastruktury prywatnej umożliwiający mu dostanie się do obiektu infrastruktury usługowej lub innej bocznicy prywatnej?
 24. Czy w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o transporcie kolejowym należy zmienić świadectwa bezpieczeństwa?
 25. Jeżeli droga kolejowa dotychczas była bocznicą kolejową jednak jest na niej prowadzony ruch pociągowy, to jaki rodzaj dopuszczania urządzeń i obiektów należy stosować po zakończeniu okresu przejściowego?
 26. Czy w przypadku zmiany statusu bocznicy na linię na której prowadzony jest ruch pociągów, jeżeli zarządca podejmie decyzję o modernizacji urządzeń, to musi on stosować składniki interoperacyjności (jak dla linii) czy może stosować tryb ?świadectwowy? (jak dotychczas dla bocznicy)?
 27. Czy istnieje obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej?
 28. Co należy rozumieć przez obiekty infrastruktury usługowej?
 29. Jakie obowiązki ciążą na operatorach obiektów infrastruktury usługowej wobec Prezesa UTK?
 30. Czy tory są elementem obiektu infrastruktury usługowej?
 31. Czy obiekt infrastruktury usługowej musi mieć dokument z zakresu bezpieczeństwa?
 32. Czy obiekt infrastruktury usługowej zwolniony jest od podatku od nieruchomości?
 33. Kiedy obiekt infrastruktury usługowej może nie być udostępniany?
 34. Czy operator obiektu infrastruktury usługowej może odmówić przyznania dostępu do obiektu?
 35. W jakiej formie może nastąpić odmowa przyznania dostępu do obiektu infrastruktury usługowej?
 36. Co może zrobić przewoźnik kolejowy w przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej?
 37. Czy obiekt infrastruktury usługowej może być przeznaczony do świadczenia więcej niż jednej usługi?
 38. Czy usługi świadczone przez obiekt infrastruktury usługowej mogą być wykonywane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi?
 39. Czy Prezes UTK zatwierdza stawki dostępu do obiektów infrastruktury usługowej?
 40. Od kiedy istnieje w polskim porządku prawnym obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury kolejowej?
 41. Co należy rozumieć przez stację pasażerską?
 42. Kim jest operator stacji pasażerskiej i jakie obowiązki w świetle ustawy o transporcie kolejowym na nim spoczywają?

Pytania wraz z odpowiedziami regulatora rynku dostępne są tutaj

Więcej na temat samej nowelizacji pisaliśmy tu: