24 lutego 2018

Projekt zmian w przepisach dotyczących publicznego transportu zbiorowego skierowany do konsultacji publicznych

Na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do projektu można obecnie zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w sposobie funkcjonowania transportu publicznego w naszym kraju.

Trwają prace nad zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.

Nowe przepisy mają rozwiązać problemy związane z wdrażaniem i stosowaniem Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Problemy te polegają w szczególności na braku jednolitych zasad wyboru przewoźników do obsługi linii regularnych czy pogłębiającym się zjawisku tzw. „białych plam”.

Zmianie ulegną w szczególności przepisy Ustawy dotyczące sporządzania planów transportowych, zawierania umów o świadczenie usług, rekompensaty otrzymywanej przez przewoźników. W zakresie transportu drogowego przewiduje się wprowadzenie mechanizmu przyznawania zamówień na pakiety komunikacyjne. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić stosowanie ulg ustawowych przez wszystkich przewoźników po 1 stycznia 2019 r.

Będziemy informować na naszym blogu o postępach prac nad projektem.

Projekt nowych przepisów dostępny jest tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308601/katalog/12493140#12493140