28 lutego 2018

Nowy wzór świadectwa bezpieczeństwa

Prezes UTK poinformował, że od lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa bezpieczeństwa. Nowe świadectwo bezpieczeństwa nie zawiera w szczególności wykazu eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń. Zmiany mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych nałożonych na przedsiębiorców działających na rynku kolejowym.

Prezes UTK poinformował, że od lutego 2018 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa ogranicza się aktualnie do jednej strony i zawiera: (i) nazwę przedsiębiorcy, (ii) miejsca odgałęzienia bocznicy lub krótki opis zarządzanej infrastruktury, (iii) potwierdzenie zdolności bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, (iv) informacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

Nowe świadectwo bezpieczeństwa nie zawiera wykazu eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, wykazu przepisów wewnętrznych, oświadczeń składanych przez wnioskodawców i danych dotyczących regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

Prezes UTK wskazał ponadto, w jakich przypadkach należy wystąpić z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa, a w jakich należy uzyskać nowe świadectwo bezpieczeństwa:

  1. obowiązek wystąpienia z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa powstaje wyłącznie w przypadku zmiany nazwy wnioskodawcy, miejsca odgałęzienia się bocznicy lub zmian w opisie zarządzanej infrastruktury, a także zmian w zakresie wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych;
  2. dla spółki handlowej posiadającej decyzję o wydaniu świadectwa bezpieczeństwa obowiązek uzyskania nowego świadectwa bezpieczeństwa powstaje w przypadku: (i) połączenia spółek, (ii) podziału spółek, (iii) przeniesienia przedsiębiorstwa oraz (iv) przekształcenia spółki.

 

Informacja opublikowana przez Prezesa UTK dostępna jest tu: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13949,Nowy-wzor-swiadectwa-bezpieczenstwa.html

Opublikowane przez Prezesa UTK wzory wniosków i oświadczeń zawierające podpowiedzi dla wnioskodawców dostępne są tu:

https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/swiadectwa-bezpieczenst/13243,Uzytkownik-bocznicy-kolejowej.html