7 marca 2022

Kradzież oleju napędowego z lokomotywy – odpowiedzialność karna

Kara pozbawienia wolności za kradzież oleju napędowego poprzez wypompowanie go z zabezpieczonych zbiorników lokomotywy (wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej).

Wyrok skazujący

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej skazał dróżnika obchodowego oraz maszynistę lokomotywy spalinowej na karę jednego roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i dodatkowo wymierzył im kary grzywny. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie wymierzonych kar pozbawienia wolności na okres trzech lat próby. Dodatkowo zobowiązano oskarżonych do solidarnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego wskazanej kwoty pieniężnej.

Ww. osoby zostały uznane za winne tego, że kilka razy, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonały włamania do zbiornika paliwowego lokomotywy spalinowej, w ten sposób, że nie mając do tego upoważnienia, przy pomocy oryginalnego klucza, dokonały otwarcia kłódki zabezpieczającej wlew zbiornika, a następnie zabrały w celu przywłaszczenia olej napędowy, wypompowując go ze zbiorników lokomotywy spalinowej.

Kradzież miała miejsce kilka razy, aż do dnia, w którym osoby te zostały przyłapane na gorącym uczynku przez przejeżdżający obok terenów kolejowych patrol policji.

Uwagę policji zwrócił zaparkowany obok budynków kolejowych samochód oraz stojąca w odległości około 30 metrów lokomotywa z cysternami.

Gdy partol podjechał bliżej, zauważył maszynistę trzymającego koniec węża umieszczony w plastikowym pojemniku. Maszynista na widok radiowozu pośpiesznie oddalił się w stronę torowiska i wsiadł do lokomotywy, po czym od razu zgłosił gotowość do odjazdu pociągu dyżurnemu ruchu na pobliskiej stacji. Na torach ujawniono rozwinięty na podłożu gumowy wąż, do którego była podłączona elektryczna pompka. W tym czasie z budynku kolejowego wyszedł dróżnik obchodowy, który początkowo utrzymywał, iż wykonuje właśnie jakieś zadania służbowe, jednak później przyznał się do tego, że spuszcza z kolegą paliwo z lokomotywy. W czasie gdy policjant poszedł z dróżnikiem do pomieszczenia, w którym składowane były pojemniki z olejem napędowym, maszynista odjechał z miejsca zdarzenia.

Przeprowadzone postępowanie karne potwierdziło, iż do kradzieży paliwa z lokomotywy doszło wielokrotnie.

Nawet kara pozbawienia wolności

Maszynista i dróżnik obchodowy zostali skazani na podstawie art. 279 §1 k.k. Zgodnie z tym przepisem: „Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”.

Niezależnie od tego, odpowiednie konsekwencje wobec sprawców w takich przypadkach może wyciągnąć również pracodawca.

Poważne konsekwencje kradzieży

Sąd orzekł w omawianym przypadku karę pozbawienia wolności i warunkowo zawiesił jej wykonanie. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze musi tak być. Sąd może orzec karę znacznie surowszą i to bez zawieszenia jej wykonania.

Treść omówionego wyroku

Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. o sygn. akt II K 903/11 dostępny jest tu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155025250001006_II_K_000903_2011_Uz_2013-02-15_001