8 marca 2022

Wypadki na przejeździe kolejowo-drogowym a odpowiedzialność karna kierujących pojazdami drogowymi

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wjechanie na przejazd kolejowo-drogowy pomimo zakazów, a w konsekwencji doprowadzenie do zderzenia pojazdu kolejowego z samochodem osobowym, oprócz nierzadko tragicznych w skutkach konsekwencji (włączając w to śmierć uczestników wypadku), może skutkować odpowiedzialnością karną kierowcy samochodu.

Dane w zakresie liczby zdarzeń kolejowych na przejazdach kolejowo – drogowych i przejściach prowadzą do wniosku, że zdarzenia te stanowią znaczącą część wszystkich zdarzeń na sieci kolejowej.

Zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych często mają tragiczne skutki, jak również skutkują także istotnymi szkodami materialnymi, a także przerwami i ograniczeniami w ruchu drogowym i kolejowym.

Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wjechanie na przejazd kolejowo-drogowy pomimo zakazu, a w konsekwencji doprowadzenie do zderzenia pojazdu kolejowego z samochodem osobowym, oprócz nierzadko tragicznych w skutkach konsekwencji (włączając w to śmierć uczestników wypadku), może skutkować odpowiedzialnością karną kierowcy samochodu.


Wyrok skazujący

Sąd Rejonowy w Słupcy skazał kierującego pojazdem kolejowym na karę trzech lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonego Sąd orzekł ponadto zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych w kategorii B, C, D i T prawa jazdy na okres 10 lat. Sąd orzekł ponadto o podaniu wyroku do publicznej wiadomości w czasopiśmie.

Sąd uznał oskarżonego winnym tego, że kierując samochodem osobowym naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że przy sprawnie działających urządzeniach, ignorując czerwone światło i sygnały dźwiękowe zakazujące wjazdu na tory kolejowe, wjechał na przejazd kolejowo- drogowy, omijając zamknięte półrogatki , wprost pod przejeżdżający pociąg, czym doprowadził do zderzenia się samochodu z nadjeżdżającym pociągiem, w wyniku czego pasażerka samochodu osobowego doznała ciężkich obrażeń ciała skutkujących jej zgonem na miejscu zdarzenia.

Sąd ustalił, iż urządzenia infrastruktury w obrębie przejazdu kolejowego działały prawidłowo w czasie zdarzenia: opuszczone były półzapory, włączone były elementy sygnalizacyjne – światło i gong. Ustalono także, iż samochód w chwili wypadku posiadał sprawny technicznie układ kierowniczy, hamulcowy, zawieszenie i ogumienie, stan powyższych układów nie miał wpływu na zaistnienie ani przebieg wypadku drogowego.

W treści uzasadnienia wyroku wskazano przy tym, iż z dowodów zgromadzonych w sprawie bezsprzecznie wynikało, iż oskarżony zbliżył się do przejazdu, gdy półrogatki były już zamknięte przez okres ponad 30 sekund, nadawany był sygnał dźwiękowy – gong i sygnał świetlny – pulsujące czerwone światło. Nadto oskarżony celowo zjechał na lewy pas ruchu, by ominąć zamkniętą półrogatkę.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, iż kierujący samochodem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa, nie stosując się do wymogów prawnych dotyczących ruchu w obrębie przejazdu kolejowego, tj. przez objechanie opuszczonej półzapory i wjechanie na tory bezpośrednio pod nadjeżdżający z jego prawej strony pociąg.

Nawet kara pozbawienia wolności

W omawianym przypadku kierujący samochodem został skazany na podstawie art. 177 §2 k.k., wobec okoliczności, iż następstwem wypadku drogowego była śmierć pasażerki samochodu.

Zgodnie z art. 177 §1 i §2 k.k.:

„§1 Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Apel o zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.

Stosowanie się do wymogów dotyczących ruchu w obrębie przejazdu kolejowego pozwoli każdemu bezpiecznie przejechać lub przejść przez tory.

Rozwaga i odpowiedzialne zachowanie uczestników ruchu kolejowego i drogowego są niezbędne dla uniknięcia tragicznych w skutkach wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

 

Treść omówionego wyroku

Omówiony wyrok dostępny jest tu: https://www.saos.org.pl/judgments/305437