28 lipca 2017

Adwokat Piotr Duda wygłosił wykład dotyczący udostępniania obiektów infrastruktury usługowej

W dniu 27 lipca 2017 r. Mecenas Piotr Duda wygłosił wykład dotyczący nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym dla kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą kolejową u największych użytkowników bocznic i przewoźników kolejowych w kraju. Współprowadzącymi seminarium byli dyrektorzy z Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele PKP S.A., PKP Cargo S.A., DB Cargo Polska S.A., TOR-Audytor oraz TOR Certyfikacje.

Szczegóły wystąpienia Mecenasa Piotra Dudy

W dniu 27 lipca 2017 r. Mecenas Piotr Duda oraz Mecenas Anna Wasilewska uczestniczyli w seminarium dotyczącym nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym organizowanym przez TOR Konferencje. W seminarium uczestniczyło kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą kolejową u największych użytkowników bocznic i przewoźników kolejowych w kraju. 

W trakcie seminarium Mecenas Piotr Duda wygłosił wykład opisujący praktyczne – a nie teoretycznoprawne – aspekty wdrożenia nowych przepisów, w tym wyjaśniał, jakie obiekty będą stanowiły obiekty infrastruktury usługowej, a jakie nie, kiedy trzeba je udostępniać, a kiedy można odmówić ich udostępniania, dlaczego podmioty na pierwszy rzut oka objęte wyjątkami zawartymi w ustawie nadal podlegają obowiązkowi udostępniania infrastruktury kolejowej, jak prowadzić stosowną dokumentację w sposób najlepiej realizujący interes danego operatora. Mecenas Duda przedstawił też swoją koncepcję zależności pomiędzy infrastrukturą prywatną a obiektami infrastruktury usługowej.

Podczas seminarium oprócz Mecenasa Dudy wykłady wygłosili dyrektorzy z Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciel PKP S.A., PKP Cargo S.A., DB Cargo Polska S.A., TOR-Audytor oraz TOR Certyfikacje.

Więcej na temat udostępniania obiektów infrastruktury usługowej na naszym blogu „Kolej na prawo”

Przypominamy, że o obowiązku udostępniania obiektów infrastruktury kolejowej i konieczności pilnego podjęcia czynności mających na celu jego prawidłową realizację pisaliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/06/14/koniecznosc-przygotowania-przedsiebiorstw-kolejowych-do-udostepniania-obiektow-infrastruktury-uslugowej/

O korzyściach dla przewoźników płynących z udostępniania obiektów infrastruktury usługowej pisaliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/07/12/udostepnianie-obiektow-infrastruktury-uslugowej-korzysci-dla-przewoznikow/

Z kolei skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na odmowę dostępu do obiektu infrastruktury usługowej omówiliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/07/13/skarga-do-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego-na-odmowe-dostepu-do-obiektu-infrastruktury-uslugowej/